در خواست شغل

اگر در جستجوی فرصتی هستید تا توانمندیهای خود را نشان دهید؛ فرم زیر را تکمیل کنید و منتظر تماس ما باشید!

    مشخصات فردی
    سوابق تحصیلی و آموزشی
    سوابق شغلی
    آشنایی با زبان انگلیسی